Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia en materia de protección civil, para dar unha resposta psicolóxica en emerxencias e catástrofes