Convenio entre Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, Consellería de Traballo e Benestar, o Ministerio Fiscal, o COPG e o Colexio de Avogados de Ourense para o programa de mediación intraxudicial en Ourense