Convenio marco de colaboración entre o Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia e Meniños-Fundación para a Infancia