Decreto 120/1998, do 23 de abril, polo que se regula orientación educativa e profesional na comunidade autónoma de Galicia