I Curso teórico-práctico: A psicoloxía nos centros de recoñecemento