Orde SAS/1620/2009, de 2 de xuño pola que se aproba e publica o programa formativo da Especialidade de Psicoloxía Clínica