Programa XXIV Xornadas da Sección de Psicoloxía e Saúde do COPG