Regulamento de funcionamento do Servizo de Mediación en asuntos civís e mercantís do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia