Solicitude para formar parte da Sección de Psicoloxía do Traballo e das Organizacións