Circular Nº 279

Circular Nº 279
Edita: 
Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia
Autor: 
Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia
Data: 
9/2019
Editorial: 

Falemos do suicidio

3.027 persoas falecidas por suicidio en Galicia

2010-2018

Tres mil vinte e sete persoas faleceron por suicidio entre 2010 e 2018 en Galicia, de acordo co que se recolle nas memorias publicadas polo Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga). Pecharemos a década cunha cifra dolorosa, especialmente porque o suicidio pode previrse, tal e como indican entidades internacionais como a Organización Mundial da Saúde, e como se nos lembrou este 10 de setembro, no Día Mundial pola Prevención do Suicidio. 

O suicidio é un problema de saúde pública, frecuentemente oculto e silenciado, pero no que é crucial poñer o foco para previr estas mortes evitables. Este 2018 pechábase co dato menos negativo de toda a serie desde que existe rexistro no Imelga (ano 2005), que indica que en Galicia faleceran 288 persoas por suicidio, o que nos afasta dos 394 rexistrados en 2014. 

No labor de visibilización e loita por un plan autonómico para a prevención do suicidio, materializado en 2017, tivo un papel esencial o Movemento Galego da Saúde Mental, unha plataforma da que este Colexio tamén forma parte xunto con outras moitas entidades e profesionais do ámbito da saúde mental. Grazas a isto, conseguiuse falar máis que nunca deste grave problema de saúde pública, a primeira causa de morte externa no conxunto do Estado e que en Galicia agora se sitúa por detrás das caídas accidentais. Porque falar da conduta suicida é imprescindible para superar o estigma que a rodea e que constitúe un impedimento para a busca de axuda por parte das persoas que teñen ideacións autolíticas ou dos seus achegados. 

Abriuse un camiño por parte do goberno galego, pero continuamos a precisar máis medidas que aposten pola prevención do suicidio, porque non podemos considerar que esta baixada da taxa de suicidio galega sexa un bo dato, só é un rexistro menos malo que o anterior, que acadara unhas cifras insoportables. 

Pero vemos cuestións pendentes que teñen que ser prioritarias para o executivo autonómico, comezando por prover de persoal suficiente para a atención á saúde mental na nosa Comunidade. Galicia é a autonomía coa peor dotación de profesionais da saúde mental do conxunto do Estado, cunha ratio de especialistas en psicoloxía clínica de 3,51 por cada 100.000 habitantes, ben lonxe dos 5,71 da media española. Sen garantir unha adecuada atención psicolóxica no Servizo Galego de Saúde é imposible que se poida atallar a prevención do suicidio, especialmente cando non se recolle a prestación de psicoloxía clínica na Atención Primaria. 

Este incremento do persoal require tamén vir acompañado dunha dotación orzamentaria que garanta a aplicación das medidas, e ampliar a ollada recoñecendo que na prevención do suicidio non se debe abordar só desde o plano sanitario, senón que os factores sociais e económicos teñen unha influencia contrastada, tal e como indicou a OMS. 

Os máis de 3.000 galegos e galegas que faleceron por suicidio nesta última década constitúen a imaxe dun problema social que non podemos tolerar se pretendemos ser unha sociedade desenvolvida.

Iframe: