Circular Nº 281

Circular Nº 281
Edita: 
Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia
Autor: 
Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia
Data: 
1/2020
Editorial: 

Transformarse cos tempos

A tecnoloxía proporcionounos un radical cambio no noso modo de vida. As ferramentas da comunicación nas últimas dúas décadas evolucionaron dunha maneira evidente e con elas foron transformándose as nosas formas de relacionarnos, e tamén a lexislación incorporou estes novos contextos.

Non é momento de abordar a tecnoloxía desde unha ollada apocalíptica, senón que desde unha postura integradora, esta Xunta de Goberno decidiu apostar por seguir os tempos e mudar para aproveitar as oportunidades que brinda a tecnoloxía. Ao longo deste ano, a Comisión para a Innovación e Dixitalización do COPG estivo a desenvolver un proxecto para a transformación dixital do Colexio que neste primeiro trimestre de 2020 entrará na súa fase pública.

Trátase do maior cambio no modo de xestión e traballo administrativo da historia do Colexio, e vai moito máis alá de cumprir cunha obriga legal de adaptación á normativa vixente en materia de procedemento administrativo. Estamos transformando por completo porque cremos importante que poidamos contar cunha ferramenta tecnolóxica que simplifique toda a tramitación que realizades os colexiados e colexiadas co propio Colexio e tamén coa Administración; é dicir, que a vosa propia adaptación laboral ao contexto electrónico vaia acompañada desde o colexio profesional.

Este proceso aséntase en diversos engrenaxes que xuntos configuran un sistema áxil, moderno e flexible para adaptarse ás necesidades e posibles cambios que poidan darse no futuro. Por unha banda, o COPG está en proceso de darse de alta como Autoridade de Rexistro para a emisión de certificados dixitais. Isto significa que todos aqueles colexiados e colexiadas que o desexen poderán solicitar ao Colexio o seu certificado dixital con atribución profesional, ou sexa, que o recoñece como psicólogo colexiado ou colexiada diante de calquera administración pública ou outra entidade, e así poder empregalo en todos os trámites que realice a nivel profesional, desde o seu posto de traballo, sen ter que empregar o seu certificado persoal.

Por outra banda, estase a preparar a sede electrónica, que será a nosa Administración na rede. Unha administración con todas as garantías legais que permitirá realizar unha morea de trámites sen ter que desprazarse ao Colexio: altas, baixas, participación en procedementos, inscricións etc.

E finalmente, un último aspecto que afectará á xestión interna, a través da transformación dixital de todos os procedementos administrativos grazas a unha ferramenta de xestión documental. Esta ferramenta axilizará significativamente todos os procedementos administrativos que na actualidade resultan moito máis lentos, porque se realizan de modo manual, o que permitirá simplificar as tarefas e reducir tempos e custos económicos.

Unha transformación que sitúa a Galicia como unha comunidade pioneira na dixitalización, xa que será o primeiro colexio profesional do conxunto do Estado que dea este paso. É un investimento económico moi importante pero o retorno é importante tamén, porque gañamos en axilidade, en garantías legais, en oferta de servizos e, por suposto, nunha mellor relación entre o Colexio e os nosos colexiados e colexiadas, que debe constituír tamén unha prioridade na toma deste tipo de decisións.

Así que nas vindeiras semanas iremos incorporando moitas novidades e teremos puntual información para que resulte o máis sinxelo posible. Neste camiño da transformación dixital precisamos, por suposto, da túa participación: as dificultades que detectes, as oportunidades que consideres que debemos abordar…, todas as persoas que formamos a comunidade do Colexio debemos contribuír a mellorar este proceso de cambio para facilitar o avance. Porque neste proceso o fundamental non é a ferramenta, senón que as persoas que nos relacionamos a través dela poidamos sentirnos cómodas e confiadas, polo que o factor humano é crucial.

Iframe: