Ana Isabel Martínez Arranz, coordinadora do GIPCE do COPG, reflexiona sobre o impacto psicolóxico do grupo de menores e o seu entrenador rescatados en Tailandia.

Ana Isabel Martínez Arranz, coordinadora do Grupo de Intervención Psicolóxica en Catástrofes e Emerxencias (GIPCE) do COPG, reflexiona sobre o impacto psicolóxico do grupo de menores e o seu entrenador rescatados en Tailandia.