Artigos publicados na Revista Mosaico elaborados por membros do Grupo de Intervención Psicolóxica en Catástrofes e Emerxencias (GIPCE) do COPG

A Revista de la Federación Española de Asociaciones de Terapia Familiar "Mosaico" publicou no seu número 62 do mes de novembro de 2015 varios artigos de compañeiros do Grupo de Intervención Psicolóxica en Catástrofes e Emerxencias (GIPCE) do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia. Podes visualizar os textos nos seguintes enlaces:

"Reflexións sobre a intervención psicolóxica en situacións de crisis" Mª del Carmen González Hermo e Concepción López Martín [ver pdf]

"Mediación en emerxenccias e catástrofes"José Ramón García Gómez [ver pdf]

"Atención psicolóxica ás familias no accidente de Angrois"Fernando González Iglesias, Concepción López Martín e Mª Luz Losada Somoza [ver pdf]