Campaña publicitaria sobre o servizo de Mediación Intraxudicial

"Ante un conflito vós elexides como pechalo". Campaña publicitaria sobre o Servizo de Mediación Intraxudicial.

Ver anuncio [accede ao pdf]