A comunicación de malas noticias e o proceso de dó

Artigo publicado no mes de xuño na Revista Galega de Ensino Eduga sobre o Grupo de Intervención Psicolóxica en Catástrofes e Emerxencias (GIPCE) do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia

Eduga [acceso á web]