Concepción Rodríguez Pérez, coordinadora da Comisión Intersectorial de Xénero comenta "a sociedade debe autoeducarse e rexeitar os disfraces que perpetúan roles de xénero"