Eduardo Martínez Lamosa, vogal da X.D. da Sección de Psicoloxía e Saúde fala da situación das persoas que padecen depresión

Eduardo Martínez Lamosa, vogal da X.D. da Sección de Psicoloxía e Saúde do COPG, fala da situación das persoas que padecen depresión e da lentitude do seu diagnóstico, o que provoca unha demora no tratamento.