Erros dos "primerizos" no coidado do bebé

Ana María Ulloa Laga, vicepresidenta da Sección de Psicoloxía Educativa do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, sinala que "As familias teñen que fixar límites e normas para que os nenos se manexen de forma apropiada na sociedade, pero moitas confunden a autoridade que debe ter un pai con castigo e represión e non é o mesmo". 

La Opinión A Coruña 22-11-2015 [accede á web]