Eva Muíño coordinadora do Grupo de Tráfico e Seguridade comenta as fobias a hora de conducir un vehículo

A coordinadora do Grupo de Tráfico e da Seguridade do COPG, Eva Muíño Gómez, comenta os obxectivos a conseguir que as persoas á hora de conducir non teñan temor e/ou ansiedade, xa que isto dificulta a atención entre outros problemas, polo que considera un asunto preocupante a amaxofobia, que é o medo a conducir.