Expertos alertan de que traumas infatís poden provocar trastornos alimenticios

A anorexia e bulimia nerviosas son os trastornos de alimentación con maior incidencia afectando a xuventude galega entre o 1 e o 4% da mesma, según datos facilitados polo Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia. A experta, Natalia Seijo Ameneiros, imparte un curso a outros psicólogos sobre este tema, e comenta que "o apego é o vínculo que temos coa figura dos nosos pais ou coidadores (avós, tíos...). Ese vínculo é o que vai marcar as nosas relacións cos demáis"