O 5% das persoas maiores de 65 anos en Galicia sofre malos tratos