O Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia rexeita a colocación de vid