O Colexio Oficial de Psicoloxía fala das aptitudes psicofísicas a hora da condución

Eva Muíño Gómez, a coordinadora do Grupo de Tráfico e da Seguridade do COPG, fala nunha entrevista sobre as aptitudes psicofísicas debido a frecuencia coa que aparecen cada día máis maiores en sentido contrario desorientados poilas autopistas de Galicia. Explica que cinco anos a determinadas idades, pode representar unha perda de facultades importante.