O Goberno Galego aprobou a renovación do convenio co COPG para a prestación de asistencia psicolóxica a mulleres que sofren violencia de xénero

O Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, renovou o convenio co Goberno Galego para a prestación de asistencia psicolóxica gratuíta a mulleres que sofren violencia de xénero, un acordo que desde o ano 2009 permitiu atender a 2.200 mulleres e 850 menores ao seu cargo.

El Progreso 17-03-2016 [accede á web]