O protocolo galego contra o acoso escolar inclúe 12 comportamentos de risco e 4 fases para correxilo