O vicepresidente da Xunta de Galicia avanzou que en breves presentarase a Oficina de Atención ao Deportista, que contará co apoio das tres universidades galegas, o COPG e a Consellería de Emprego e Igualdade