Os xuzgados terán psicólogos e psicólogas para a atención a vítimas