A presidenta da Sección de Psicoloxía Educativa comenta a polémica acerca de se deben ou non existir os deberes

A presidenta da Sección de Psicoloxía Educativa do COPG, Manuela del Palacio García, comenta se deben ou non existir os deberes. Asegura que hai moitos tipos de familias e que moitos pais non teñen recursos para axudar aos seus fillos. O recomendable sería que houbese un feedback co profesor, para que o que non entenda o neno llo poda solventar o docente, por exemplo.