Psicólogos galegos instan a promover proxectos educativos para afrontar o acoso escolar