Quén coida a saúde mental nos centros educativos?

O Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, reclama, desde fai anos, a presenza de psicólogos especializados  tanto nos colexios como nos institutos.

Entrevista a Manuela del Palacio García, psicóloga educativa e presidenta da Sección de Psicoloxía Educativa do COPG; e Hipólito Puente Carracedo, psicólogo educativo e vicedecano do COPG.