"Quenes salirían no noso auxilio?"

Reportaxe de La Voz de Galicia do 31 de agosto de 2014 sobre os equipos de emerxencias na cal se menciona ao Grupo de Intervención Psicolóxica en Catástrofes e Emerxencias do COPG.

La Voz de Galicia 31-08-2014 [accede á noticia]