A Sección de Psicoloxía e Saúde do COPG acollerá este mes ás XXII Xornadas "Mal de moitos, tarefa de todos. Unha ollada ao estrés desde o comunitario" en Betanzos

A Sección de Psicoloxía e Saúde do COPG, acollerá este mes ás XXII Xornadas "Mal de moitos, tarefa de todos. Unha ollada ao estrés desde o comunitario" en Betanzos. Organizadas por Lidia Sánchez Edreira e Carlos Losada, celebraranse entre o 16 e o 18 de novembro.