A Sección de Psicoloxía Educativa do COPG presenta a Guía "Axúdalle fronte o acoso escolar"