"Teñen a sensación de ter menos idade que outras persoas da súa mesma xeración?"

Entrevista no programa "A Revista" da TVG a Mª Carmen González Hermo, psicóloga sanitaria, sobre a xente que se ve máis nova do que é.

A Revista 23-03-2023