Un 70% dos penados de tráfico que acode a cursos reinsértase

A coordinadora do Grupo de Tráfico e da Seguridade do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, Eva Muíño Gómez, explica que se realizaron diversos cursos nos que participaron 65 condutores e sinala que están traballando en novos cambios na líña do sistema alemán que deriva aos condutores con problemas de dependencia de alcohol e drogas a outros programas.