Día Internacional de Toma de Conciencia do Abuso e Maltrato na Vellez

A Organización Mundial da Saúde (OMS) calcula que para o 2025 a poboación de persoas maiores de 60 anos superará os 1200 millóns de persoas, esperando que para o 2020 supere o 20% da poboación do planeta e recorda que o maltrato das persoas maiores é un problema social mundial que afecta da comunidade internacional, de feito considérase non só vixente, senón en proceso aínda de implantación o Plan de Acción Internacional de Madrid Sobre o Envellecemento publicado a raíz da segunda Asemblea Mundial sobre o Envellecemento celebrada en Madrid en 2002.