Empresa e universidade revisan o seu vínculo na área da Psicoloxía do Traballo

Mañá sábado 21 de outubro, o Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia acolle un foro sobre a as necesidades formativas e a práctica profesional na área da Psicoloxía do Traballo e das Organizacións, que decorrerá na súa sede en Santiago de Compostela e que está organizada pola Sección de Psicoloxía do Traballo e das Organizacións do COPG.

Este foro é unha oportunidade para expoñer e debater sobre as competencias profesionais no ámbito das Organizacións e os Recursos Humanos, centrándose especialmente na relación entre a universidade e a realidade laboral. Cómpre valorar unha cuestión polémica e crucial como é a formación académica adquirida e a súa adaptación ao exercicio profesional: revisar as rutas académicas, os plans formativos, a investigación, os cambios sociais, as estruturas e as culturas das empresas, as súas esixencias, as políticas de empregabilidade, etc.