Hospitalización da Saúde Mental infantil e xuvenil no Hospital Álvaro Cunqueiro: Anúncianse novos recortes

Hai máis de dous meses que denunciamos a situación inaceptable na que se atopa a hospitalización de saúde mental infantil e xuvenil da poboación da zona sur de Galicia: as condicións intolerables e antiterapéuticas que infrinxen a legalidade, a vulneración de dereitos da infancia, a carencia de plans e de recursos e dotacións axeitadas, o incumprimento de promesas electorais e das realizadas polos xestores do novo hospital, etc.