As necesidades do alumnado con altas capacidades centra unha formación do Colexio de Psicoloxía

En Galicia hai preto de 1.500 alumnos e alumnas con alta capacidade cognitiva, segundo o informe "Alumnado con necesidades de apoio educativo. Curso 2015-2016" que elabora o Ministerio de Educación. Este alumnado presenta unhas necesidades formativas concretas que deben ser atendidas desde a infancia, polo que o Colexio Oficial de Psicoloxía organiza unha xornada sobre esta cuestión este sábado 17 de febreiro na súa sede en Santiago de Compostela.

A atención específica ás necesidades formativas dos nenos e nenas con altas capacidades cognitivas ten como obxectivo principalmente o de lograr un desenvolvemento harmónico, conxugando os ámbitos emocionais, educativos e sociais. A regulación lexislativa data de 1996 da que xa pasaron mais de vinte anos e, malia ser recoñecidos como alumnado de necesidades específicas de apoio educativo, non están a recibir a atención que precisan, a súa problemática é pouco coñecida e o contrario dos mitos que existen sobre eles, necesitan apoio tanto no plano intelectual coma emocional.