O Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia organiza en Santiago un encontro sobre o acoso escolar