O Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia rexeita a colocación de videocámaras para previr o acoso escolar

O Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia rexeita a medida de colocación de cámaras de vídeo-vixianza nos centros escolares galegos, debido principalmente á súa falta de eficacia á hora de previr o acoso escolar. O medio principal e o máis axeitado para a prevención da violencia nas aulas é a través da educación e recursos como as gravacións poden resultar incluso contraproducentes.