O COPG aborda técnicas innovadoras baseadas na percepción sensorial para as terapias