O COPG abordará técnicas e recursos de estabilización e autorregulación en terapia para vítimas de violencia de xénero e agresores

O Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia (COPG) ofrece a través dun convenio coa Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza da Xunta de Galicia, dous programas de atención psicolóxica especializada e gratuíta en materia de violencia de xénero. Os devanditos programas permiten abordar de xeito integral esta grave problemática social que permanece tan vixente na sociedade actual; non son recursos paliativos senón que buscan erradicar o problema definitivamente.