O COPG forma a profesionais en técnicas terapéuticas para lograr a consciencia plena ou mindfulness

O Grupo de Tráfico e Seguridade do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia organizou o 25 de outubro a sesión "Mindfulness: Consciencia plena na intervención psicolóxica". Tratouse dunha actividade formativa que pretendeu axudar aos/ás profesionais da intervención psicolóxica a establecer contacto cos seus pacientes a través da meditación relacional, tomando conciencia dos seus estados emocionais, regulándoos e integrandoos. O obxectivo foi comprender e, no posible, vivenciar o que se dá en chamar mindfulness ou consciencia plena.