Profesionais da psicoloxía de emerxencias analizan as intervencións en caso de suicidio