Profesionais da psicoloxía revisan as avaliacións forenses en materia de violencia de xénero

As avaliacións forenses en casos de violencia de xénero resultan determinantes á hora de valorar os riscos e evitar consecuencias fatais. Este tipo de avaliacións serán obxecto de revisión o sábado 25 de abril nun curso que organiza o Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia co fin de dotar aos e as profesionais dos coñecementos, as ferramentas e as técnicas que lles permitan desenvolver as valoracións precisas das mulleres vítimas de violencia de xénero e o risco dos agresores.