Profesionais da psicoloxía revisan a incidencia das emocións propias e alleas no seu traballo

O sábado 7 de marzo celebrouse no Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia unha xornada sobre a práctica da psicoloxía no ámbito da intervención social. Este encontro profesional centrouse en dous aspectos: por unha banda, o código ético, e, pola outra, as emocións que se manifestan no exercicio profesional tanto por parte do psicólogo ou psicóloga como da persoa atendida.