Reunión Interna do GIPCE

O 11 de marzo do 2023 celebrouse a Reunión Interna do GIPCE a través da plataforma Zoom. Nesta reunión informouse aos asistentes do traballo realizado dende o grupo durante os anos 2021 e 2022, así coma dos obxectivos establecidos para este 2023.

Tanto desde coordinación coma desde as áreas de intervención, formación, documentación e información fíxose unha revisión das cuestións máis importantes dentro de cada área e escoitáronse novas propostas e suxestións dos asistentes.

Reunión Interna do GIPCE