I Curso cans perigosos: Educación e tenecia repsonsable. Como conseguir un can equilibrado"

O Grupo de Tráfico e da Seguridade do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia organizou o 9 de xuño no salón de actos do COPG o I Curso cans perigosos "Educación e tenencia responsable. Como sonseguir un can equilibrado".

O obxectivo do curso foi proporcionar aos/ás profesionais da psicoloxía coñecementos e instrumentos para o exercicio no desempeño profesional que lle posibiliten acadar as competencias e realizacións profesionais propias do perfil da Psicoloxía do Tráfico e da Seguridade. (Perfil aprobado polo Consejo General de la Psicología , xuño 2016).

Momento do curso
Momento do curso
Momento do curso
Momento do curso
Momento do curso
Momento do curso
Momento do curso
Momento do curso