Sesión Informativa de Psicoloxía da Intervención Social

A Sección de Psicoloxía da Intervención Social do COPG organizou unha “Sesión Informativa da Sección de Psicoloxía da Intervención Social”  o sábado 18 de novembro de 2017.

A Sesión Informativa pretendía introducir no contexto dos Servizos Sociais en xeral e con persoas maiores en particular. Tamén dar a coñecer a organización Psicoloxía Sen Fronteiras (PSF) e o papel que esta desempeña.

Sesión informativa
Sesión informativa
Sesión informativa
Sesión informativa
Sesión informativa